IMG 2941 IMG 2942 IMG 2943 IMG 2944 IMG 2945 IMG 2946 IMG 5219 IMG 2940 IMG 5188

CROESO I YSGOL GYMRAEG FFWRNES

Datganiad diogelu plant

Mae Ysgol Gymraeg Ffwrnes yn hollol ymroi at ddiogelu a hyrwyddo iechyd ein disgyblion. 

Mae disgwyl i'r holl staff, llywodraethwyr a gwirfoddolwyr i rhannu'r weledigaeth yma.

Cliciwch ar y ddolen i weld ein polisi diogelu plant.

Safeguarding Statement

Ysgol Gymraeg Ffwrnes is committed to safeguarding and promoting the welfare of children.

We expect all staff, governors, volunteers

and the community to share this commitment.

Please click on the following link to open our safeguarding policy.

Rhowch gymorth i eich plant i ddarllen. Darllenwch y wybodaeth isod.

Help your child to read. Read the information given to help your child to read.

Cyflwyniad Darllen Agoriad Y Llyfrgell

File size: 10.1 MB (PDF File)

 

Mae disgyblion, staff, a llywodraethwyr Ysgol Gymraeg Ffwrnes yn hapus iawn i groesawi chi i wefan yr ysgol.

Rydym yn gobeithio bod y wybodaeth yn cyfleu bywyd yr ysgol ac ein ethos. Mae'r ysgol yn rhan o gynllun 'Ysgolion Iach' Sir Gaerfyrddin ac mae'r ysgol yn hybu dewisiadau iachus yn ein bywydau.

Pupils, staff and governors are very pleased to welcome you to our school website. 

We hope that the information here will give you a good understanding of the life and ethos of our school. The school is part of Carmarthenshire's 'Healthy Schools' scheme which promotes making healthy lifestyle choices.

 Am fwy o wybodaeth am 'Schoolbeat' cliciwch yma

For more information regarding 'Schoolbeat' click here

Cliciwch yma i ddarllen mwy am SNAP CYMRU.

Click here to read more about SNAP CYMRU.

Bwydlen yr Ysgol / School menu 

Pwysig / Important

Diogelu ac Amddiffyn Plant / Safeguarding

Cliciwch ar y poster isod am wybodaeth.

Click on the poster below for more information.

Mae'r ysgol yn dilyn polisi E-Ddiogelwch cryf sydd yn gwneud yn siwr fod disgyblion yn ddiogel pan arlein yn yr ysgol. I alluogi eu bod nhw'n ddiogel yn y cartref gwnewch yn siwr eich bod yn deall y risg o fynd arlein a sut i gadw'ch plentyn yn ddiogel. Edrychwch ar y ffilm fer isod.

The school has a very strong E-safety policy regarding the safety of children on-line when in the school. To ensure your child is safe on-line when at home please be aware of the risks when your child is on-line and how to combat these risks. Please watch this short film below.

Newyddion Diweddaraf

Text am y newyddion diweddaraf.

DIGWYDDIADAU’R YSGOL

O'r hen i'r newydd!

Ar ol 100 mlynedd roedd rhaid i'r plant ffarwelio a'r h…

Hwyl yr Wyl 2014!

Lluniau o holl sbort a sbri Nadolig 2014. All the fun …

Mwy o digwyddiadau...