Digwyddiadau'r Dosbarth

Croeso i dudalen blwyddyn 3 Yr Alban! Ein thema ni y tymor yma yw'r 'Celtiaid'.

 Mae'r disgyblion yn darganfod sut yr oedd y Celtiaid yn byw ac yn astudio Celt enwog sef Boudicca. Mae'r dosbarth yn dysgu cân 'Boudicca' o'r raglen 'Horrible Histories' ac yn darllen y nofel 'Roman Tales - The Captive Celt' gan Terry Deary. Rydyn ni yn cynnal gwersi recorders yn wythnosol hefyd gyda Mr Jennings.

Welcome to year 3 Yr Alban's page! 

Our theme this term is the 'Celts'. The pupils are discovering how the Celts lived and are studying the famous Celt Boudicca. The class is learning the Boudicca song from the 'Horrible Histories' programme and are reading the novel 'Roman Tales - The Captive Celt' by Terry Deary. They are also receiving weekly recorder lessons with Mr Jennings.

Cliciwch yma ar gyfer wefan y BBC, Y Celtiaid / Click here for the 'BBC's The Celts website'. 

 Screen Shot 2018 01 18 At 210203

Ein thema ni yn nhymor y gwanwyn yw 'Llifo'.

FW Parent And Carer Information

Mae'r disgyblion yn darganfod o ble a sut mae afon yn llifo ac am y cylchred dŵr. Bydd y disgyblion yn ymweld â Llyn Trebeddrod (Ffwrnes) i wneud gwaith gwyddonol a daearyddol. Byddant hefyd yn astudio nofel 'Ta, Ta Tryweryn' gan Gwenno Hughes sy'n son am foddi Cwm Tryweryn yn y 1960au. 

Our theme this term is 'Flow'. The pupils are discovering how and from where a river flows and will study the water cycle. The pupils will visit Furnace Pond to do some science and geography activities. They will also study the novel  'Ta, Ta Tryweryn' by Gwenno Hughes that discusses the drowning of the Tryweryn Valley in the 1960s. 

Cliciwch yma ar gyfer wybodaeth am afonydd/ Click here for information about rivers.