IMG 0616 IMG 0551 IMG 0534 IMG 0485 IMG 0530 IMG 0545 IMG 0464 IMG 0598 IMG 0604 IMG 0550 IMG 1143 IMG 2668 IMG 0091 IMG 1143 (1) Screen Shot 2017 05 03 At 100913 IMG 1132 IMG 1096

Croeso / Welcome

Croeso i dudalen dosbarth Mrs Lloyd Blwyddyn 1 Awstria.

Welcome to Year 1 Awstria's page. 

 

Ein thema ni'r hanner tymor yma yw 'Pethau Byw' ac fe fyddwn ni yn ffocysu ar anifeiliaid Affrica. Bydd cyfleoedd i'r disgyblion ddysgu am y gwahanol anifeiliaid sydd yn Affrica, gwneud gwaith ar y llyfr 'Syrpreis Handa' a chymharu'r tai yn Affrica a Chymru. 

 

Mi fydd y disgyblion yn gweithio ar .....

Rhifedd:- ddefnyddio unedau ansafonol/safonol i fesur pwysau a chynhwysedd, adnabod o'r gloch, hanner awr wedi a chwarter wedi ar gloc analog, canfod beth yw cyfanswm darnau arian a rhoi newid o 10c/20c. 

Llythrennedd:- dewis llythrennau, geiriau a lluniau i greu ysgrifennu ar sgrin, defnyddio priflythyren ac atalnod llawn yn gyson, dwyn i gof fanylion o destunau gwybodaeth. 

 

 

Our theme this half term is 'Living things' and year 1 wil be focusing on African animals . The pupils will have the opportunity to learn about the different animals that live in Africa, do work on the book 'Handa's Surprise' and compare homes in Africa and Wales.

 

The children will be working on.....

Numeracy: using non-standard/standard units to measure weight and capacity, read o clock, half past and quarter past on an analogue clock, find totals and give change from 10p/20p.

Literacy: select letters, words and pictures to compose writing on-screen, use capital letters and full stops with consistency, recall details from informative texts. 

 

Cliciwch yma am wefan Aled Afal. 

Click here for the Aled Afal website 

 

Cliciwch yma i ymarfer trefnu rhifau. 

Click here to practise ordering numbers.