Digwyddiadau'r Dosbarth

Croeso i dudalen dosbarth Miss Barnett

Dosbarth Derbyn Yr Eidal 

Welcome to Reception Yr Eidal's page. 

 

Ein thema ni yr hanner tymor yma yw "Y Goedwig Hyd" . Bydd cyfleoedd i'r disgyblion ddysgu am wahanol creuaduriaid y goedwig.  Byddwn yn darllen stori "Rydyn ni'n mynd i helo arth" ac yn mynd i hela eirth ar safle'r ysgol. Byddwn yn creu map o'r ysgol i helpu pobl eraill i ddarganfod yr eirth!

Mi fydd y disgyblion yn gweithio ar .....

Rhifedd:- adnabod siapau 2D a 3D, defnyddio arian wrth dalu am wrthrychau ac yn ymchwilio i straeon rhif 10. 

Llythrennedd:- Byddwn yn ysgrifennu gwahoddiad, newyddion ac yn creu stori gan ddefnyddio'r cymeriad Aled Afal.   

 

Our theme this half term is 'The Enchanted Forest'. The pupils will have the opportunity to learn about forest creatures. We will also be reading the stori "We are going on a bear Hunt", and hunting our own bears on the school grounds. The children will also create a map of the school grounds for others to hunt the bears!!

Numeracy: Working on 2D and 3D shapes, using money to pay for items and investigate bonds of 10. 

Literacy: we will be writing an invitation, writing our news and creating a stori using the character Aled Afal. 

 

Cliciwch yma am wefan Aled Afal. 

Click here for the Aled Afal website