Digwyddiadau'r Dosbarth

Croeso i dudalen dosbarth Miss Barnett

Dosbarth Derbyn Yr Eidal 

Welcome to Reception Yr Eidal's page.

Unknown -1

Ein thema yr hanner tymor yma yw 'Ar y plât'.  Bydd y disgyblion yn mwynhau llawer o weithgareddau gwahanol. Bydd y plant yn gweithio ar...

Our theme this half term is 'On the plate'. The pupils will be enjoying various activities.  The children will be working on... 

 

 

Rhifedd

  • Adrodd rhifau i 20, ymlaen ac yn ôl ac o fannau cychwyn gwahanol
  • Cymharu a rhoi rhifau yn eu trefn hyd at 10 o leiaf
  • Siarad am gyfarwyddiadau adio a thynnu wrth chwarae
  • Adnabod, didoli a defnyddio darnau arian 1c, 2c a 5c i dalu am eitemau

 

 Numeracy

  • Recite numbers from 0 to 20, forwards and backwards and from different starting points
  • Compare and order numbers up to 10 at least
  • Talk about addition and subtraction in our activities
  • Recognise, sort and use 1p, 2p and 5p coins to pay for items

 

Llythrennedd

Byddwn yn canolbwyntio ar straeon: Llysiau Oliver, Salad Ffrwythau Oliver ac Ysgytlaeth Oliver yr hanner tymor yma. Byddwn yn dysgu stori 'Y Feipen Enfawr' drwy ddefnyddio dull Pie Corbett.  Byddwn yn defnyddio cynllun Tric a Chlic yn ddydiol i adnabod ein llythrennau ac i ddatblygu ein sgiliau darllen a sillafu. Byddwn yn ysgrifennu dysgu am fwydydd gwahanol a rhannu ein barn bersonol am ein hoff fwydydd.

Literacy 

We will be focusing on the following stories this half term: Oliver's Vegetables, Oliver's Fruit Salad and Olvier's Milkshake.  We will be retelling the stories in simple terms using actions and a story map to help us, learning and using new vocabulary, learning new songs and rhymes. We will be learning 'The Enormous Turnip' story through using the Pie Corbett method. We will be using Tric a Chlic daily to help us recognise our letters and develop out reading and spelling skills. We will be learning about various foods and where they come from as well as sharing our personal opinions on our favourite foods with our class mates.

 

61y XA-gsg RL._SX258_BO1,204,203,200_ Llysiau Oliver

Images (1)Salad Ffrwythau Oliver

UnknownYsgytlaeth Oliver

 

 

Cliciwch yma am wefan Aled Afal. 

Click here for the Aled Afal website 

 

Defnyddiwch y cyfeiriad yma i chwarae gêm Llysiau Oliver

Use this link to play Oliver's Vegetables game

http://www.tinytap.it/activities/gbf0/play/olivers-vegetables