Digwyddiadau'r Dosbarth

Screen Shot 2019-01-07 At 18.07.53

Croeso i dudalen dosbarth Miss Barnett

Dosbarth Derbyn Yr Eidal 

Welcome to Reception Yr Eidal's page.

 Unknown (2)

 

Unknown -1 (2)Unknown -3

Ein thema yr hanner tymor yma yw 'Un Tro...'.  Bydd y disgyblion yn mwynhau llawer o weithgareddau a straeon gwahanol. Bydd y plant yn gweithio ar...

Our theme this half term is 'Once upon a time...'. The pupils will be enjoying various activities and stories.  The children will be working on... 

 

Rhifedd

  • Adrodd rhifau i 20, ymlaen ac yn ôl ac o fannau cychwyn gwahanol
  • Cymharu a rhoi rhifau yn eu trefn hyd at 10 o leiafUnknown 2
  • Siarad am gyfarwyddiadau adio a thynnu wrth chwarae
  • Adnabod, didoli a defnyddio darnau arian 1c, 2c a 5c i dalu am eitemau

 

 Numeracy

  • Recite numbers from 0 to 20, forwards and backwards and from different starting points
  • Compare and order numbers up to 10 at least
  • Talk about addition and subtraction in our activities
  • Recognise, sort and use 1p, 2p and 5p coins to pay for items

 

Llythrennedd

Byddwn yn canolbwyntio ar straeon: Elen Benfelen a  Jac a'r Goeden Ffa yn ystod y mis gyntaf.  Byddwn yn dysgu straeon traddodiadol drwy ddefnyddio dull Pie Corbett.  Byddwn yn defnyddio cynllun Ffoneg Ffwrnes yn

Images 4ddydiol i adnabod ein llythrennau ac i ddatblygu ein sgiliau darllen a sillafu. Byddwn yn creu poster, carden a phortread yn ystod y tymor.

 

Literacy 

We will be focusing on the following stories during the first month: Goldilocks and the three bears and Jack and the beanstalk.  We will be retelling the stories in simple terms using actions and a story map to help us, learning and using new vocabulary, learning new songs and rhymes. We will be learning various traditional tales through using the Pie Corbett method. We will be using Ffoneg Ffwrnes daily to help us recognise our letters and develop out reading and spelling skills. We will be creating a poster, card and writing a character portayal this term.

 

 

Screen Shot 2019-01-14 At 16.20.59 (1)

 

 

 

Cliciwch yma am wefan Aled Afal. 

Click here for the Aled Afal website