Croeso i dudalen dosbarth Mrs Owen Blwyddyn 1 Ffrainc.

Welcome to Year 1 France's page

 

Ein thema ni yr hanner tymor yma yw 'Pethau Byw' ac fe fyddwn ni yn ffocysu ar anifeiliaid Affrica. Bydd cyfleoedd i'r disgyblion dysgu am y gwahanol anifeiliad sydd yn Affrica, gwneud gwaith ar y llyfr 'Syrpreis Handa' a chymharu'r tai yn Affrica a Chymru.

Mi fydd y plant yn gweithio ar.........

Rhifedd: Trefnu rhifau, adio, tynnu, gwaith arian a siapiau 2D/3D.

Llythrennedd: Atalnodi, sillafu ac adeiladu brawddegau.

 

Our theme this half term is 'Living Things' and Year 1 will be focusing on African animals.   The pupils will have the opportunity to learn about the different animals that live in Africa and do work on the book 'Handa's Surprise' and compare homes in Africa and Wales.

The children will be working on........

Numeracy: Ordering numbers, addition, subtraction, money and 2D/3D shapes.

Literacy: Punctuation, spelling and forming sentences.

 

Cliciwch yma am wefan Aled Afal.

Click here for the Aled Afal website.

Cliciwch ym i ymarfer trefnu rhifau.

Click here to practise ordering numbers.