Sweden

 

Defnyddiwch y llyfrau yma i ymarfer sgiliau darllen a deall/ Use these books to practise reading and understanding. Cliciwch yma i fynd i wefan Canolfan Peniarth.

 Cliciwch yma i fynd i wefan Hwb

Cliciwch yma i fynd i adnodd Aled Afal. 

Cliciwch yma i fynd i adnodd Ffrindiau'r Wyddor.