Mae cinio ysgol yn cael ei baratoi ar safle yr ysgol. Mae cinio ysgol yn costio £2.50 y dydd. Rydym yn annog rhieni i dalu oflaen llaw am ginio ysgol. Rhaid bod yr arian mewn amlen gyda enw y plentyn, y dosbarth a'r cyfanswm yn eglur ar y blaen. Am unrhyw ymholiadau pellach cysylltwch hefo'r ysgol i siarad gyda Mrs C Townsend (Clerc arian cinio).

School dinner is cooked on the premisses. School dinner is priced at £2.50 per day. Parents are expected to pay for dinner in advance. Monies must be in an envelope with the child's name, class and amount clearly marked on the front. If you have queries please do not hesitate to contact the school and speak to Mrs C Townsend (Dinner Money Clerk).

 

Gwnewch gais am ginio rhad ac am ddim ar y wefan isod.

Make an application for free school meals on the website below.