Clybiau Ysgol / School Clubs

YSGOL GYMRAEG FFWRNES

 

YSGOL GYMRAEG FFWRNES

 

Fe fydd clybiau ar ôl ysgol yn dechrau nos Fawrth, Mai 2ail 2017 o 3:20yp – 4:15yp.

 

Sylwer clybiau newydd, dyddiadau penodol a grwpiau blwyddyn.

 

After school clubs will commence on Tuesday, May 2nd 2017 at 3:20p.m.–4:15p:m

 

Please note new clubs, specific days and year groups.

 

Dydd Llun/

Monday

8/5/17 -26/6/17

 

 

        

 

 

 

Clwb Gemau/Games Club

 

Clwb Gemau/Games Club

 

 

 

Bl/Yrs 1-2

 

Bl/Yrs 3-6

 

Dydd Mawrth/Tuesday

2/5/17 –

27/6/17

 

 

 

 

Clwb Gemau Bwrdd/Board Games

 

 

 

 

Bl/Yrs 3-6

 

Dydd Mercher

/Wednesday

3/5/17 –

28/6/17

 

 

Côr/Choir

 

Bl/Yrs 2-6

Dydd Iau/

Thursday

4/5/17–

29/6/17

 

4/5/17 -25/5/17

 

 

 

4/5/17 – 25/5/17

 

 

 

Clwb Dawns/Dance Club

 

 

Clwb Digidol Codio/Digital, Coding Club

 

Clwb Gwyddoniaeth/Science club

 

 

Bl/Yrs 1-2

 

 

Bl/Yrs 5-6

Bl/Yrs 3-4 o/from 8/6/17 –29/6/17

 

Bl /Yrs 3-4

Bl 5-6 o/from 8/6/17-29/6/17

Dydd Gwener/Friday

 

DIM CLYBIAU

 

 

NODWCH: BYDD Y CLYBIAU AR ÔL YSGOL YN GORFFEN AR 29/6/17

 

PLEASE NOTE: THE AFTER SCHOOL CLUBS WILL FINISH ON 29/6/17