Cynghorau / Councils

Mae gan yr ysgol nifer o gynghorau effeithiol.The school has a number of effective councils. 

Mae rhain yn cynnwys / These include

Cyngor Ysgol

Cyngor Eco

Cyngor Masnach Deg

Llys-genhadon efydd chwaraeon