Gwisg yr ysgol / School uniform

Gwisg Ysgol  / School Uniform                                                             

 

Mae gan yr ysgol wisg ysgol ac anogir y disgyblion i gyd i’w gwisgo bob amser.

The school has an uniform and all children are urged to wear it.

                                                                                                                                                                    Crys polo  glas golau                        

Light blue polo shirts                                                               

Crys chwys nefi  â logo’r ysgol         

Navy sweatshirts with the school logo                                                    

Sgyrt nefi / trowsus nefi (merched)      

Navy skirts / navy trousers (girls)                             

Trowsus llwyd (bechgyn)                        

Grey trousers (boys)