Hwb

Mae pob disgybl yn yr ysgol â defnyddair Hwb. 

Every pupil has a Hwb login.

Mae'r wefan yn llawn o adnoddau addysgiadol. 

The website is full of fantastic tools to aid learning.

Mae dolen i'r wefan ar ein tudalen flaen.

We have a link to Hwb on our welcome page.