Llywodraethwyr / Governors

Y Corff Llywodraethol  The Governing Body 2018

Cynrychiolwyr yr Awdurdod

Representing the Authority

Mr R Cammish                         

Cyng. Mrs S Phillips                  

Cyng. P Edwards

Rhieni Lywodraethwyr          Parent Governors

Mrs L Edmunds  

Mrs Bethan Rolland

Mr Aled Thomas                      

Mrs GraceBowen

Llywodraethwyr Cyfetholedig

Co-opted Governors

Mr M. Clarke                             

Mr D. Jones                                   

Mr N. Rees

Mân Awdurdod Minor Authority

Cllr. Sian Caiach

Llywodraethwr Athrawon Teacher

Mrs C G Smith

Llywodraethwr Staff  Staff

Mr T V Rees

Pennaeth  Headteacher

Mrs C Lloyd-Jenkins

Cadeirydd  Chairman

Mr M. Clarke

17 18 Annaul Report To Parents 2

File size: 28.8 MB (Word File)

16 17 Annaul Report To Parents 2

File size: 27 MB (Word File)

YSGOL GYMRAEG FFWRNES School PDG Statement

File size: 106 KB (Word File)

15 16 Annaul Report To Parents Copy

File size: 26.5 MB (Word File)

14 15 Annual Report To Parents

File size: 170 KB (Word File)