Llywodraethwyr / Governors

Y Corff Llywodraethol  The Governing Body 2016

Cynrychiolwyr yr Awdurdod

Representing the Authority

Mr R Cammish                          Cyng. Mrs S Phillips                   Cyng. P Edwards

Rhieni Lywodraethwyr          Parent Governors

Mrs L Edmunds  

Mrs Bethan Rolland

Mr Aled Thomas                      

Mrs G Bowen

Llywodraethwyr Cyfetholedig

Co-opted Governors

Mr E Thomas                               

Mr D Jones                                   

Mr N Rees

Mân Awdurdod Minor Authority

Cyng. M. Davies (cadeirydd)

Llywodraethwr Athrawon Teacher

Mrs C G Smith

Llywodraethwr Staff  Staff

Mr T V Rees

Pennaeth  Headteacher

Mrs C Lloyd-Jenkins

Cadeirydd  Chairman

Cyng. M. Davies

YSGOL GYMRAEG FFWRNES School PDG Statement

File size: 106 KB (Word File)

15 16 Annaul Report To Parents Copy

File size: 26.5 MB (Word File)

14 15 Annual Report To Parents

File size: 170 KB (Word File)