O'r hen i'r newydd!

Ar ol 100 mlynedd roedd rhaid i'r plant ffarwelio a'r hen ysgol!

After a 100 years the children had to say farwell to the old school!

<< Back to Events